ပူးေပါင္းေစ်း၀ယ္

 1. 30%
  3Pcs Sold

  Protable Mini Air Cooler

  Ks 30000 Ks 25500

  1 min left15% OFF
  30%
  10Pcs Sold

  နံရံေထာက္အဝတ္လွန္းစင္

  Ks 75000 Ks 52500

  16 min left30% OFF
  30%
  16Pcs Sold

  Portable စကၠဴျဖတ္စက္

  Ks 25000 Ks 17500

  16 min left30% OFF
  30%
  17Pcs Sold

  ကား Exhaust Turbo မီး

  Ks 80000 Ks 48000

  17 min left40% OFF
  30%
  11Pcs Sold

  Spa ေလထုိးေရစိမ္ ကန္

  Ks 67200 Ks 47040

  17 min left30% OFF
 2. 24 Oct Started

  Galanz Oven KWS1009J-H10A

  Ks 24500 Ks 20090

  2 d left18% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Rice Cooker A701T-50Y28

  Ks 26500 Ks 20140

  2 d left24% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Rice Cooker A701T-50Y9D

  Ks 26500 Ks 20140

  2 d left24% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Aircon GS-12CIO ( 1.5 HP )

  Ks 295000 Ks 271400

  2 d left8% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Aircon GF-18CIO ( 2 HP )

  Ks 565000 Ks 531100

  2 d left6% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Aircon GF-24CIO ( 3 HP )

  Ks 865000 Ks 787150

  2 d left9% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Refrigerator BCD-180N53H

  Ks 299000 Ks 269100

  2 d left10% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Refrigerator BCD-88VI-53H

  Ks 170000 Ks 159800

  2 d left6% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Drum Washing Machine XQG70Q712E Auto

  Ks 350000 Ks 339500

  2 d left3% OFF
  24 Oct Started

  Galanz Drum Washing Machine XQB80-J8E

  Ks 270000 Ks 251100

  2 d left7% OFF

အႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ပစၥည္းမ်ား

Customer Reviews

အခမဲ့လက္ေဆာင္မ်ား

ပစၥည္း အသစ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းမ်ား